MATERIAL LEKUALDAKETA

  • Logistika, materialetako eta produktuetako garraioa eta barne zein kanpoko banaketa. Biltegiratzea, kargarako eta deskargarako personala, montaketarako eta desmontaketarako pertsonala.

  • Banaketarako furgonetak, kamioiak, atoiak… beharren arabeera tamaina ezberdinetako ibilgailuak ditugu

Material lekualdaketa

Biltegiratzea

Euskarri Pertsonala

Estrukturen montaketa eta
desmontaketa

Ziurtagiriak, Txostenak eta Bisak

Deituiguzu! Zure ekitaldiaren muntaketan aholkatzen zaitugu